بانک و بیمهپرداخت الکترونیک

گزارش فصلی بانک خاورمیانه از تحولات اقتصاد ایران

بانک خاورمیانه در شماره دوازدهم ویژه‌نامه این بانک گزارش فصلی از تحولات اقتصاد ایران منتشر کرده است. این گزارش در ۸ فصل منتشرشده است.

فصل اول درباره «بخش واقعی» است. انرژی، مسکن و نیروی کار فصلی، فصل اول را تشکیل داده‌اند. فصل دوم به «قیمت‌ها و تورم» اختصاص دارد.پایگاه خبری آرمان اقتصادی jd2-index-way2pay-97-08-07 گزارش فصلی بانک خاورمیانه از تحولات اقتصاد ایران  سومین فصل این ویژه‌نامه با عنوان «تراز پرداخت‌ها» در دسترس علاقه‌مندان قرارگرفته است، «بازار ارز» نیز در فصل چهارم شرح داده‌شده است.فصل پنجم «متغیر‌های پولی و اعتباری» و فصل ششم این گزارش فصلی، به «وضعیت مالی دولت» پرداخته است.پایگاه خبری آرمان اقتصادی jd3-index-way2pay-97-08-07 گزارش فصلی بانک خاورمیانه از تحولات اقتصاد ایران

پایگاه خبری آرمان اقتصادی jd4-index-way2pay-97-08-07 گزارش فصلی بانک خاورمیانه از تحولات اقتصاد ایران

پایگاه خبری آرمان اقتصادی jd5-index-way2pay-97-08-07 گزارش فصلی بانک خاورمیانه از تحولات اقتصاد ایران  پایگاه خبری آرمان اقتصادی jd6-index-way2pay-97-08-07 گزارش فصلی بانک خاورمیانه از تحولات اقتصاد ایران

«بازار سرمایه» هفتمین فصل تحولات اقتصاد ایران را تشکیل داده است و در فصل هشتم به «دیگر تحولات اقتصادی» پرداخته‌شده است.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی jd7-index-way2pay-97-08-07 گزارش فصلی بانک خاورمیانه از تحولات اقتصاد ایران

گزارش فصلی از تحولات اقتصاد ایران و سایر گزارش‌های مالی و اقتصادی منتشرشده توسط بانک خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.

منبع

راه پرداخت

  کد خبر
228630
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *