بانک پارسیان
بانک و بیمهپرداخت الکترونیک

کریپتوکارنسی‌ها روش جدیدی برای فعالیت‌ها و جرایم غیرقانونی

درست است که ارزهای رمزنگاریشدهای همچون بیتکوین، قادر هستند موانع سنتی را از میان بردارند، ولی بهتازگی، خبرهایی در مورد تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی از طریق ارزهای رمزنگاریشده منتشر شده و موجی از نگرانیها را با خود به همراه داشته است.

براساس مطالعه‌ای که همین امسال انجام شده، آمده که حدود یکچهارم از کاربران بیتکوین در فعالیتهای غیرقانونی دست دارند و نیمی از تراکنشهای بیتکوین در راستای فعالیتهای مجرمانه انجام میشوند.

ارزش دادوستدهای خلاف قوانین بیتکوین به صورت سالانه به عدد ۷۲ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم، تقریباً برابر است با ارزش کل بازار مواد مخدر ایالاتمتحده آمریکا و اروپا.

علاوه بر تحقیق بالا، مطالعهی دیگری در سال ۲۰۱۸ انجام شده است. در این تحقیق، استارتآپ الیپتیک (Elliptic) که در حوزهی تحلیل بلاکچین فعالیت میکند، با مرکز تحریمها و جرائم مالی همکاری کرده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، آمار عملیات غیرقانونی بزرگمقیاس در بستر بلاکچین بیتکوین، ۵ برابر شده است. این دو موسسه با بررسی تاریخچهی بیش از ۵۰۰۰۰۰ بیتکوین، ۱۰۲ فعالیت مجرمانه را شناسایی کردند؛ وب تاریک (dark-web)، ترفند پانزی (ponzi scheme)، حملات باج افزاری (ransomware) و بدافزاری (malware) نمونههایی از فعالیتهای مجرمانهای هستند که در بستر بیتکوین مدیریت شدهاند.

ردیابی فعالیتهای غیرقانونی در بلاکچین بیتکوین

حتماً برای شما نیز جالب است که تعداد بالایی از ارزهای دیجیتال مورد بررسی الیپتیک و مرکز تحریمها و جرائم مالی، به یک وسیلهی ارتکاب جرم تبدیل شدهاند. کاشف به عمل آمده که ۹۵ درصد از پولشوییها، به دست فعالان غیرقانونی عرصهی وب تاریک انجام شدهاند؛  سیلک رود (Silk Road)، سیلک رود ۲.۰، اگورا (Agora) و آلفابی (AlphaBay) نمونههایی از آن‌ها هستند.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی crystal-index-way2pay-97-09-15-1024x403 کریپتوکارنسی‌ها روش جدیدی برای فعالیت‌ها و جرایم غیرقانونی

شرکتهایی که در حوزهی مبارزه با جرائم ارز رمزنگاریشده فعالیت میکنند، میتوانند با بررسی فعالانه و مستمر بلاکچین، حسابهای مرتبط با یک کیف پول بیتکوین را شناسایی کرده و نهادهای مربوط به هر کدام را مشخص کنند. این کار را در اصطلاح، «خوشهبندی» مینامند. کیریلو چیخرادزه (Kyrylo Chykhradze)، مدیر بخش کریستال بیتفوری (Bitfury Crystal) است. او میگوید:

«کریستال یک روش نرمافزاری است که با جمعآوری اطلاعات تراکنشهای انجامشده در بستر بلاکچین بیتکوین و بیتکوین کش (Bitcoin Cash)، تمامی آدرسهای مربوط به یک نهاد مجزا را شناسایی کرده و بدین ترتیب، فعالیتهای غیرقانونی را تشخیص میدهد

«کریستال، با کمک یک الگوریتم خوشهبندی منحصربهفرد، آدرسهای بیتکوین متعلق به هر کاربر را شناسایی میکند. در این سرویس، از راهکارهایی مانند خزندههای وب (web crawler) و ثبتنام دستی نیز استفاده میشود. برای هر نهادی که در سیستم ثبت میشود، بنا بر نوع فعالیت، یک امتیاز ریسک مشخص در نظر گرفته میشود. کریستال، مؤسسات مالی و مجریان قانونی را در شناسایی و ردیابی فعالیتهای مجرمانهای همچون اخاذی و پولشویی یاری میکند؛ تعیین امتیاز در کریستال، بر اساس تعداد آدرس بیتکوینی که بر روی بستر بلاکچین ثبت میشود، انجام میگیرد

همزمان با بهکارگیری ابزارهایی مانند کریستال توسط مؤسسات مالی و مجریان قانون، سایر شرکتها نیز بهراحتی میتوانند فعالیتهای غیرقانونی اتفاق افتاده در شبکهی بلاکچین را کشف و شناسایی کنند.

بهعنوانمثال، پس از هک شدن صرافی ژاپنی زیف (Zaif) در ماه سپتامبر، گروه بیتفوری، اقدام به تهیهی یک گزارش از نقل و انتقالات بیتکوین این موسسه کرد. زیف، در عرصهی کریپتو، متحمل ضرر و زیان  ۶۰ میلیون دلار شده که این ضرر، ۶۰۰۰ بیتکوین را نیز شامل میشود.

تحلیلهای گروه مهندسی کریستال بلاکچین بیتفوری، حاکی از این هستند که ۳۰ درصد از بیتکوینهای سرقت شده، هنوز در آدرس مربوط به هکر نگهداری میشوند؛  ۲۴ درصد آن نیز با هدف مبادله و بازگیری، به بایننس (Binance) فرستاده شدهاند و ۴۶ درصد باقیمانده نیز به مقادیری کوچکتر تقسیم شده و به آدرسهای مختلفی فرستاده شده است.

دستاندرکاران راهکار نرمافزاری کریستال بلاکچین، هنوز هم آدرسهای کاربران ناشناس را تحت نظر دارند. ازآنجاییکه زیف، زمان دقیق دسترسی غیرمجاز را به مهندسان کریستال اعلام کرده، آنها قادر هستند تراکنشهای مربوط به هکرها را تشخیص دهند.

حفظ امنیت جامعهی کریپتو در دنیای آفلاین

در کنار وجود فعالیتهای خلاف قانون در شبکهی بلاکچین، جرائم دیگری نیز هستند که در دنیای آفلاین به وقوع میپیوندند. بهتازگی، گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد، افراد زورگو، کاربران را تهدید به رفتارهای خشونتآمیز میکنند و بدین ترتیب، جزئیات امنیتی حساب ارز رمزنگاریشدهی آنها را به سرقت میبرند.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs= کریپتوکارنسی‌ها روش جدیدی برای فعالیت‌ها و جرایم غیرقانونی  پایگاه خبری آرمان اقتصادی blockshow-index-way2pay-97-09-15 کریپتوکارنسی‌ها روش جدیدی برای فعالیت‌ها و جرایم غیرقانونی

بلاکشو (BlockShow)، یک رویداد شناختهشدهی مهم در صنعت بلاکچین است. دستاندرکاران بلاکشو، اعلام کردهاند که در رویداد آینده در شهر سنگاپور، با بخش کریستال بیتفوری همکاری خواهند داشت. پیشبینی میشود که این رویداد بزرگ، بیش از ۳۰۰۰ شرکتکننده داشته باشد.

اخیراً، فرد یا گروهی که از هویتهای جعلی استفاده میکردند، در کانال تلگرام خود عنوان کردند که با بهکارگیری مواد منفجره، بلاکشوی آسیا را دچار اختلال خواهند کرد. مسئولین بلاکشو در واکنش به این خبر، پلیس را در جریان قرار دادند و سطح امنیتی رویداد را افزایش دادند

ادی کریز (Addy Creaze)، مدیرعامل اجرایی بلاکشو، میگوید: «تمامی رویدادهای برگزارشده توسط ما، بر پایهی یک اصل ساده متمرکز بودهاند: همگی ما به قدرت بلاکچین و ارز رمزنگاریشده، ایمان داریم؛ اما در کنار آن، به شفافیت نیز اهمیت میدهیم و خطرات این تکنولوژی ساختارشکن را نادیده نمیگیریم. هر چه که یک تکنولوژی، نویدبخشتر و سازندهتر باشد، میزان تمایل افراد برای تخریب آن افزایش مییابد. هدف ما این است که در کنار اشاره به پتانسیلهای بالای این نوآوری، شرکتکنندگان را با خطرات دنیای کریپتو نیز آشنا سازیم

این امکان برای شرکتکنندگان بلاکشوی آسیا مهیا شده که به خدمات کریستال دسترسی پیدا کنند و با اسکن کردن کد کیوآر کیف ارز رمزنگاریشده‌‌ی شخصی، از امتیاز ریسک خود مطلع شوند. چیخرادزه توضیح میدهد که عدد امتیاز ریسک، میزان ارتباط آدرس بیتکوین با فعالیتهای مشکوک را تعیین میکند. بدین ترتیب، شرکتکنندگان رویداد میتوانند از میزان سوءظن مجریان قانون بر روی دارائی خود، آگاهی پیدا کنند.

او در ادامه می‌گوید: « بیتفوری، مفتخر است که در رویداد بلاکشوی آسیا حضور دارد و خدمات امتیازبندی ریسک خود را که بر پایهی آدرس بیتکوین صدها سازمان و هزاران فرد طراحیشده، به معرض نمایش میگذارد. شرکت در رویداد بلاکشو، بهمنزلهی فرصتی است تا دغدغهی اعتماد، شفافیت و امنیت سایبری، به گوش همهی افراد رسانده شود

 منبع:  Forbes

منبع

راه پرداخت

  کد خبر
244434
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *