بورسبورس اوراق

مروری بر معاملات بورس کالا در هفته گذشته/ آرامش بازار با انجام معاملات به قیمت پایه

طی هفته گذشته، اغلب معاملات بورس کالا به قیمت پایه انجام شدند، هرچند که در آخرین روز معاملات شاهد رقابت در معامله چند محصول پتروشیمی ازجمله منومر وینیل استات، هگزانول، اسید سولفوریک بودیم.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  طی هفته گذشته مجموع تالارهای بورس کالا ارزشی حدود ۹۷۶ میلیارد تومان داشت که در ۱۶۴۷ قرارداد منعقد شدند. از این میزان، حدود ۸۵۰ میلیارد تومان ان در رینگ داخلی انجام شد. همچنین، تالار پتروشیمی با حدود ۵۱۱ میلیارد تومان، بیشترین ارزش را در تالارهای موجود به خود اختصاص داد.

طی هفته گذشته، اغلب معاملات بورس کالا به قیمت پایه انجام شدند، هرچند که در آخرین روز معاملات (چهارشنبه) شاهد رقابت در معامله چند محصول پتروشیمی ازجمله منومر وینیل استات، هگزانول، اسید سولفوریک بودیم. در ادامه معاملات انجام شده در هفته گذشته را مرور می‌کنیم.

افت ۱۲ درصدی قیمت وکیوم باتوم (شراز) در روز یکشنبه

یکشنبه هفته گذشته کل معاملات بورس‌کالا در مجموع ارزشی حدود ۱۵۵.۶ میلیارد تومان داشتند که در ۷۳ قرارداد منعقد شدند. از این حجم، حدود ۱۱۱ میلیارد تومان آن به رینگ داخلی تعلق داشت. همچنین، تالار محصولات صنعتی نیز بیشترین ارزش معاملات را در حدود ۷۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

در این روز اغلب محصولات پتروشیمی به طور مچینگ و معاملات تالار صنعتی با قیمت پایه و بدون رقابت انجام شد. در این میان، پر‌ارزشترین معامله نیز به «وکیوم باتوم» پالایش نفت شیراز (شراز) در حدود ۱۳ میلیارد تومان تعلق داشت.

همچنین، اغلب معالات تالار صنعتی طی روز یکشنبه با قیمت پایه و بدون رقابت انجام شد. در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول «شمش آلومینیوم ۹۹.۸» شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) به میزان حدودی ۳۴.۶ میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با قیمت کیلویی ۲۳۰۷۷ تومان و ۱۹ درصد افزایش نسبت به قیمت پایه به طور خصوصی معامله شد و نسبت به معامله قبلی خود در (۷ آذر) ۴.۲۲ درصد کاهش قیمت داشت.

شایان ذکر است، در این روز آهن اسفنجی شرکت‌های «پارس فولاد سبزوار» و «توسعه آهن و فولاد گل گهر» به قیمت کیلویی ۱۶۱۹ تومان عرضه شد، اما به دلیل نبود تقاضا مورد معامله قرار نگرفت.

رشد ۱۰ درصدی قیمت پایه کاتد مس ۲ (فملی) در روز دوشنبه

دوشنبه گذشته هم ارزش کل معاملات بورس کالا حدود ۲۵۱ میلیارد تومان داشتند که در ۴۱۱ قرارداد منعقد شدند. از این حجم، حدود ۲۳۴ میلیارد تومان آن به رینگ داخلی تعلق داشت. همچنین، تالار پتروشیمی نیز بیشترین ارزش معاملات را در حدود ۱۲۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

طی این روز اغلب معالات تالار صنعتی با قیمت پایه و بدون رقابت انجام شد. در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول « مس کاتد۲» شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) به میزان حدودی ۲۸ میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با قیمت پایه کیلویی ۵۶ هزار و ۹۱۳ تومان معامله شد و نسبت به معامله قبلی خود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشت.

گفتنی است، در این روز با وجود افزایش قیمت‌ها پلی‌پروپیلن‌ها همچنان خریدار داشتند. در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول «پلی پروپیلن فیلم ۵۲۵» شرکت «نوید زرشیمی» به میزان حدودی ۱۴.۳ میلیارد تومان اختصاص داشت.

در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول «پلی پروپیلن فیلم ۵۲۵» شرکت «نوید زرشیمی» به میزان حدودی ۱۴.۳ میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با قیمت کیلویی ۱۶ هزار و ۶۸۵ تومان و ۴۰ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه در حجم ۱۰۵۰ تن معامله شد. این محصول نسبت به معامله قبلی خود در (۵ آذر) ۳.۳ درصد افزایش قیمت داشت.

رشد ۱۰ درصدی قیمت «پلی‌اتیلن ترفتالات بطری» پتروشیمی تندگویان‌ در روز سه شنبه

سه شنبه گذشته نیز ارزش کل معاملات بورس کالا حدود ۲۷۷ میلیارد تومان داشتند که در ۷۵۴ قرارداد منعقد شدند. از این حجم، حدود ۲۵۹ میلیارد تومان آن به رینگ داخلی تعلق داشت. همچنین، تالار پتروشیمی نیز بیشترین ارزش معاملات را در حدود ۲۱۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

طی این روز نیز اغلب معالات تالار صنعتی با قیمت پایه و بدون رقابت انجام شد. در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول شمش بلومشرکت «آهن و فولاد ارفع» به میزان ۹.۵ میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول به قیمت پایه کیلویی ۳۱۷۸ تومان فروخته شد و نسبت به معامله قبلی (۷ آبان) حدود ۴ درصد کاهش قیمت داشت.

گفتنی است، در این روز با وجود افزایش قیمت‌ها، گروه پلی‌اتیلن‌ها در تالار پتروشیمی با رقابت معامله شدند. در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول «پلی اتیلن ترفتالات بطری۷۸۱ BG» پتروشیمی تندگویان به میزان حدودی ۲۱ میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با قیمت کیلویی ۱۰ هزار و ۲۲ تومان و ۳.۶ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه معامله شد و نسبت به معامله قبلی خود در (۶ آذر) حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشت.

صدرنشینی استایرن منومر (پارس) در روز چهارشنبه

اما روز گذشته، چهار‌شنبه (۱۴ آذر)، تالارهای مختلف بورس کالا در مجموع ارزشی حدود ۲۰۳ میلیارد تومان داشتند که در ۲۵۶ قرارداد منعقد شدند. از این حجم، حدود ۱۶۶ میلیارد تومان آن به رینگ داخلی تعلق داشت. همچنین، تالار پتروشیمی نیز بیشترین ارزش معاملات را در حدود ۱۰۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

در این میان، پر‌ارزشترین معامله بورس کالا هم به «استایرن منومر» پتروشیمی پارس (پارس) در حدود ۳۸ میلیارد تومان تعلق داشت. این محصول با قیمت پایه کیلویی ۷۶۱۵ تومان بدون رقابت به طور نقدی معامله شد و نسبت به معامله قبلی تغییر قیمتی خاصی نداشت.

«دی اتیل هگزانول» پتروشیمی شازند هم جزو پر ارزشترین معاملات این تالار به میزان حدود ۱۲ میلیارد تومان بود. این محصول با ۵ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی ۹۲۸۱ تومان در حجم ۱۳۲۰ تن فروخته شد و نسبت به معامله قبلی خود (۷ آذر) ۶.۳ درصد افزایش قیمت داشت.

گفتنی است، همه معاملات تالار صنعتی در این روز به غیر از بیلت شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) به قیمت پایه معامله شد. بیلت ۷-۶۰۶۳ «آلومینیوم ایران» با ۱۰.۵ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی ۲۲ هزار و ۸۹۸ تومان در حجم ۵۰۰ تن فروخته شد و حدود ۱۱.۴ میلیارد تومان ارزش داشت. این محصول نسبت به معامله قبلی خود (۱۱آذر) حدود یک درصد افت قیمت داشت.

همچنین، پر‌ارزشترین معامله به محصول «شمش بلوم» شرکت فولاد خوزستان (فخوز) به میزان حدودی ۳۲ میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با قیمت پایه کیلویی ۳۱۷۸ تومان در حجم ۱۰ هزار تن معامله شد؛ این در حالیست که با ۷۰ هزار تن عرضه مواجه بود.  این محصول نسبت به معامله قبلی خود در (۷ آذر) ۱.۸ درصد کاهش قیمت داشت.

منبع
اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر
  کد خبر
244450
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *