امور زیربناییراه و ساختمان

کاهش ۲۶.۸ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در تهران

تعداد ٢١١۶ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٨ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴,٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢۶.٨ درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از مرکز آمار ایران، در فصل تابستان سال ١٣٩٨، تعداد ١۴۵۴٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٣,٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣٠.٩ درصد کاهش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۶.٩ واحد بوده است.

تعداد ٢١١۶ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٨ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴,٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢۶.٨ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٨ بالغ ‌بر ٢۶۶٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣١.٣ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٢۶٠ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در فصل تابستان سال ١٣٩٨، تعداد ٩٨۶۵٩ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٣,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣.٩ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.۶ واحد بوده است‌.

تعداد ٣٨٣٩٣ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در فصل تابستان ١٣٩٨ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١۴.٨ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در فصل تابستان ١٣٩٨ حدود ١٧٧٧٣ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.۶ درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۴٢۶ مترمربع بوده است.

منبع

ایلنا

  کد خبر
445577
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن