امور زیربناییراه و ساختمان

معافیت مالیاتی سود آورده نقدی شرکت‌های سرمایه‌گذار در تامین منابع مالی پروژه‌های حمل و نقلی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: در راستای جذب سرمایه بخش غیردولتی در توسعه شبکه حمل و نقل، سود آورده نقدی شرکت های سرمایه گذار در تامین منابع مالی پروژه های مربوط به این حوزه معاف از مالیات شد.

به گزارش آرمان اقتصادی، امیرمحمود غفاری با اشاره به این مطلب اظهار داشت: سود آورده نقدی شرکت های راهسازی و سایر شرکت های سرمایه گذار در تامین منابع مالی پروژه های حمل و  نقلی مشمول معافیت مالیاتی شده و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود:  این اقدام به منظور ارایه مشوق های قانونی برای سرمایه گذاران پروژه های حمل و نقلی و به عنوان یکی از خواسته های شرکت های راهسازی، نقش به سزایی در حضور بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی این وزارتخانه خواهد داشت.

غفاری با اشاره به اینکه سرمایه گذاران پروژه های حمل و نقلی در چارچوب انعقاد قراردادهای مشارکتی با مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی پروژه و اجرای آن از طریق شرکت پروژه که به این منظور تاسیس می شود، تعهدات خود را اجرایی می کنند، افزود: شرکت پروژه ها طبق تعریف مندرج در بند (ب) ماده (۱) فصل اول آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم آن در چارچوب مصوبه دولت پس از اخذ مجوزهای لازم برای بهره برداری از وزارت راه و شهرسازی، نسبت به فروش خدمات حاصل از احداث زیرساخت های حمل و نقل به کاربران اقدام می کنند.

وی ادامه داد: لذا با هدف حمایت از سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل و ارائه مشوق های قانونی موجود، حسب دستور وزیر راه و شهرسازی پس از آخرین نشست هم اندیشی با انجمن شرکت های راهسازی ایران، این معاونت در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاد اصلاح ماده ۱۳۸ مکرر قانون مذکور و تصریح شمول آن بر شرکت پروژه ها را در جلسه کمیسیون اقتصاد مطرح کرد.

وی تصریح کرد: با دفاع جامعی که در این زمینه انجام گرفت، این معافیت برای کل دوره بهره برداری توسط شرکت پروژه به تصویب رسید.

غفاری تصریح کرد: این مهم به زودی پس از تصویب نهایی مصوبه در دولت و سپس مجلس شورای اسلامی، تامین و به مرحله اجرا برسد و در کنار بند (۶) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ یکی دیگر از قطعات نقشه راه نوین جهش توسعه راه های کشور تکمیل شود و امید به خدا نقش مهم خود در رونق اقتصادی کشور را ایفا کند.

منبع

ایلنا

  کد خبر
535607
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن