فرصت همکاری اسپانیا-سایپا برای ساخت قطار سریع‌السیر را از دست دادیم

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: در مقطعی برای راه اندازی قطار پرسرعت با شرکت اسپانیایی وارد مذاکره شدیم تا با سایپا همکاری در ساخت قطار سریع‌السیر داشته باشیم اما در آن زمان راه‌آهن اعلام کرد که زیر ساخت قطارهای سریع‌السیر را ندارد.

به گزارش آرمان اقتصادی،، علی آقامحمدی در همایش اقتصاد دریامحور با بیان اینکه ایران یک کشور منطقه‌ای است و همه لوازم برای توسعه در برنامه چشم انداز تعریف و دیده شده‌ است، اظهار داشت: بخشی از این برنامه و سیاست‌ها سامان یافته اما از بخشی از آن عقب ماندیم که این عقب ماندگی‌ها در حوزه اقتصاد است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در اقتصاد، موضوع اقتصاد دریامحور است و در همه دنیا کشورهای بزرگ و صاحب تولید در کنار دریا تشکیل شده و جوار دریا واقع شده‌ است. اخیرا در نمایشگاه دهم بهمن ماه که با حضور رهبری برگزار شد به اهمیت توسعه دریا محور تاکید شد.

منبع

ایلنا

خروج از نسخه موبایل