انرژی

قیزقلعه‌سی؛ مصداق دیپلماسی دوستی آب است

سخنگوی صنعت آب گفت: همانگونه که ارس منشأ دوستی بوده، قیزقلعه‌سی نیز مانند رگی بوده که منجر به دوستی دو کشور در دو سوی رودخانه شده است.

به گزاش ایسنا، عیسی بزرگ‌زاده امروز در نشست خبری افتتاح پروژه سد قیز قلعه سی با بیان اینکه ایران با اتکا به دوستی با کشورهای منطقه و باتوجه به توانمندی فنی در منطقه ای که محل مناقشه بوده، پروژه را جلو برده است، اظهار کرد: پروژه قیز قلعه سی توسط متخصصان ایرانی طراحی و اجرا شده و مشاور و پیمانکار هم ایرانی بوده اند.

همچنین بخوانید

وی با بیان اینکه سد قیز قلعه سی با توجه به ضرورت رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست منطقه به لحاظ توسعه منابع آب و خاک اجرایی شده است، گفت: ما در این منطقه مشکل کمبود اشتغال و فقر داشتیم و این سد با هدف رفع فقر اجرا شده است و امیدواریم در منطقه رفاه اقتصادی ایجاد شود.

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه بهره برداری از سد باید به گونه ای باشد که رفاه مردم تحت تاثیر قرار نگیرد، اظهار کرد: هر دو کشور توافق دارند که در بهره برداری از سد قیز قلعه سی تامین نیاز محیط زیست در اولویت قرار دارد. دو کشور توافق کردند که حداقل یک بار در ماه در محل پروژه سناریوی بهره برداری از سد را بررسی کنند.  

بزرگ‌زاده با بیان اینکه هر دو کشور بر سر این موضوع که سهم محیط زیست و خزر در اولویت باشد؛ توافق دارند، گفت: با اجرای این پروژه کم توسعه یافتگی دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل برطرف شده و پاسخی بر نابرخورداری سنتی مردم است و ما باید به این موضوع توجه می کردیم.

وی با بیان اینکه پروژه گام مهمی در راستی توسعه پایدار منطقه است، گفت: ارس منشأ دوستی بین کشورهای همجوار است و این نوع طرح‌ها می‌تواند دوستی بین کشورها را تعمیق دهد.

سخنگوی طرح های ملی آب با بیان اینکه مناطق مرزی ما گاهی با ضعف برق‌رسانی و انرژی‌رسانی روبرو می‌شوند که به همین دلیل مجبور به ایجاد پروژه‌های مرزی هستیم تا با کمک آن‌ها درآمد خانوارهای منطقه افزایش یابد و باعث رشد فرهنگی و اقتصادی منطقه شود، اظهار کرد: هر ساله نمایندگانی از دو کشور حداقل یکبار در محل پروژه، درخصوص سناریوهای مربوط به بهره‌برداری توافق می کنند.

وی درباره نحوه بازپرداخت سهم سرمایه طرف مقابل در این پروژه گفت: طبق قانون احداث سدها، بازگشت سرمایه در مجالس دو کشور به امضا رسیده و مراحل نهایی کردن قیمت و بازپرداخت سرمایه منطبق بر قانون پیش خواهد رفت.

سخنگوی طرح های ملی صنعت آب کشور با بیان اینکه سالی که پیش روست، از نظر اجرای پروژه‌های آبی سال ویژه‌ای خواهد بود، گفت: علاوه بر بهره‌برداری از سد قیزقلعه سی در آذربایجان شرقی، خبرهای خوبی در خصوص استان سیستان و بلوچستان در روزهای آینده به استحضار مردم خواهد رسید که موجب شادی و رونق کار و گشایش زندگی مردم این منطقه  خواهد شد.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا