شروع جهاد آبرسانی در دولت مردمی انجام شد

تامین آب سالم و بهداشتی در مناطق روستایی یکی از دغدغه‌های سید ابراهیم رئیسی در دولت مردمی بود، دغدغه‌ای که تا به امروز کام ۵۰۰۰ روستا را سیراب کرده است.

منبع

ایسنا

خروج از نسخه موبایل