با نگاه علمی و روزآمد، توسعه محصولات شخصی سازی شده و توجه به فرآیند بازاریابی و رفع نیاز مشتریان ماموریت خود را دنبال می کنیم

روابط عمومی بانک صنعت و معدن در مصاحبه با عباس شوقانی معاون راهبری شعب و توسعه کسب و کار این بانک در خصوص استراتژیها، برنامه ها و فرآیندهای اجرایی این بخش به گفتگو نشسته که در ادامه قسمت اول این مصاحبه آمده است؛

۱- لطفاً درباره ساختار معاونت راهبری شعب و توسعه کسب و کار توضیح دهید.
مطابق آخرین بازنگری چارت سازمانی بانک، فعالیت معاونت راهبری شعب و توسعه کسب کار از بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است. مدیریت امور راهبری شعب در کنار مدیریت جدید التاسیس امور بانکداری شرکتی و توسعه کسب و کار، ساختار معاونت راهبری شعب و توسعه کسب و کار را تشکیل می دهند.
امور شعب در حال حاضر با دو اداره «پایش و ارزیابی عملکرد شعب» و «هماهنگی و امور اجرایی شعب» نقش مهمی در راهبری، هدف گذاری، نظارت بر حوزه های مختلف عملکردی و رسیدگی به امور اجرایی متعدد مرتبط با شعب ایفا می نماید. تشکیل مدیریت امور بانکداری شرکتی و توسعه کسب و کار نیز با نگاه علمی و روزآمد و توجه به فرایند بازاریابی و رفع نیاز و توسعه محصولات شخصی سازی شده ماموریت خود را دنبال می کند. این مدیریت در حال حاضر متشکل از دو اداره «بازاریابی و بانکداری شرکتی» و «توسعه محصول و کسب و کار» می باشد. اخیرا نیز مقرر شده است تا مسئولیت حوزه تجهیز منابع بانک نیز به این مدیریت محول شود.

۲- اهم فعالیتهای مدیریت امور راهبری شعب چیست؟
از مهمترین فعالیتهای مدیریت امور راهبری شعب می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
هدف گذاری و ابلاغ برنامه های عملیاتی سالانه شعب و پایش و ارزیابی ادواری با هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط و اجرا و به روزرسانی مستمر مدل ارزیابی عملکرد شعب با استفاده از سامانه های متمرکز گزارشی بانک به منظور ارزیابی و تحلیل عملکرد شعب بر اساس انواع گزارشات عملکردی و خروجی‌های تولید شده توسط این مدل از جمله کارنامه عملکردی به تفکیک شعب، ارزیابی گروهی، … و انعکاس نتایج آن به شعب و ذینفعان مربوطه.
همچنین به‌روزرسانی و ثبت نمونه امضاهای مجاز شعب بانک و سایر بانک‌ها به منظور امضای چک‌های بین بانکی و تبادل اطلاعات دفتر رمز شعب، پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی، سامانه سرآمد (کاشف سابق) و …، پیشنهاد و تایید انتصاب و ارتقا و جابجایی مدیران، رؤسا و کارکنان شعب، همکاری و تعامل با مدیریت‌های متولی ذیربط جهت خرید، احداث، نگهداری و بهسازی و تأمین و تجهیز ملزومات ساختمان‌های شعب، اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی ، هیات مدیره و… در خصوص افتتاح ، ادغام ، جابجایی شعب و …، همکاری با واحدهای ذیربط بانک (در مورد امور مرتبط با شعب) به منظور ارائه آمار، اطلاعات و مستندات به مراجع درون سازمانی یا خارج از سازمان و کنترل عملکرد شعب در خصوص پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و ارائه گزارش به مراجع درون سازمانی و برون سازمانی موارد دیگری از فعالیت های مدیریت امور شعب و شعب است.

۳- رئوس فعالیتهای مدیریت امور بانکداری شرکتی و توسعه کسب و کار چیست؟
می¬دانید که در بانکداری شرکتی، ارائه خدمات بانکی شخصی سازی شده به شرکت های بزرگ و ارزنده دنبال می شود، به همین خاطر علاوه بر ارائه خدمات سپرده ای، تسهیلاتی و اعتباری، ارائه خدمات مشاوره ای، مدیریت وجوه و مدیریت انواع دارائی ها، نیز در بانکداری شرکتی حائز اهمیت است. از طرفی در سالهای اخیر رابطه بسیار نزدیکی بین بانکداری شرکتی و بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال برقرار شده است، به طوری که می توان گفت بدون بانکداری دیجیتال امکان موفقیت بانکداری شرکتی بسیار غیرمحتمل است. لذا به مهمترین رئوس فعالیتها در این حوزه می¬توان بدین شرح اشاره کرد: دسته بندی مشتریان بانک بر اساس شاخص مناسب به عنوان مثال ارزش طول عمر مشتری (CLV) ، انتخاب مشتریان شرکتی براساس شاخص های منتخب، عارضه یابی مشکلات مشتریان شرکتی و شناسایی نیازهای آنها و ارایه پیشنهادات اصلاحی به ارکان تصمیم گیرنده بانک، شناخت مشکلات خدمات مالی و بانکی ارائه شده به این مشتریان و ارائه راهکارهای بهبود به ارکان تصمیم گیر ذیربط، همچنین معرفی و بازاریابی محصولات و انعکاس دستاوردهای بانک به مشتریان، ایفای نقش مدیر حساب(AM) یا مدیر ارتباط (RM) برای مشتریان مشمول خدمت بانکداری شرکتی یا انتخاب مدیران مذکور از میان کارکنان واجد شرایط و تعیین وظایف و نظارت بر عملکرد مدیر حساب(AM) و مدیر ارتباط (RM)
در حوزه توسعه محصول و کسب و کار بانک نیز گستره بسیار وسیعی قابل ترسیم و برنامه ریزی است، از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: دریافت ایده‌های جدید، تعیین اولویت، بررسی، پردازش و توسعه ایده در مورد محصولات و خدمات نوین بانکی، تهیه گزارشات امکان سنجی خدمات و محصولات نوین بر مبنای نیازهای مشتریان علی‌الخصوص مشتریان شرکتی، طراحی، بهبود و توسعه محصول، فرایندها و خدمات شخصی‌‎سازی ‌شده برای مشتریان، علی‌الخصوص مشتریان شرکتی.
علاوه بر موارد فوق می بایستی از آخرین وضعیت خدمات ارائه شده توسط سایربانکها، رقبا و همچنین فین تک ها مطلع بود که برای این منظور شناسائی و رصد شرکت‌های ارائه دهنده محصولات الکترونیکی و دیجیتالی به منظور آگاهی و بهره‌مندی از خدمات آن شرکت‌ها و شناسائی و رصد فین‌تک‌های موفق و معتبر در حوزه بانکی به منظور آگاهی و بهره‌مندی از خدمات آنان در صدر اولویتهای مدیریت امور بانکداری شرکتی و توسعه کسب و کار قرار دارد.

خروج از نسخه موبایل