ادامه نظارت دولت بر سرخابی‌ها تا پایان پرداخت اقساط

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه هرگونه تغییر در هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس باید به تأیید سازمان خصوصی‌سازی برسد، گفت: ما چیزی تحت عنوان بازگشت به دولت در قرارداد نداریم و دوره نظارتی ما شامل ۱۲ دوره ۶ماهه است.

منبع

تسنیم

خروج از نسخه موبایل