رونق بهاری بورس/ ارزش کل مبادلات در ۴ بورس به ۵۵۰۰ همت رسید

ارزش کل مبادلات بازار سرمایه در بهار ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۲ از رشدی معادل ۷.۸ درصد برخوردار شد.

منبع

تسنیم

خروج از نسخه موبایل