رپورتاژ آگهی

پلن‌های رپورتاژ آگهی با قبلیت‌ ارسال لینک مستقیم و تصویر دلخواه

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

رپرتاژ آگهی برنزی

رپرتاژ آگهی برنزی

گزارش رپرتاژ آگهی برنزی به صورت یک مطلب در سایت منتشر می شود و لینک مطلب فقط در ستون آخرین مطالب سایت و همچنین صفحه آرشیو مطالب قابل مشاهده است.

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایربا قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ برساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

۳,۵۰۰,۰۰۰ 

رپرتاژ آگهی برنزی

رپرتاژ آگهی برنزی
۳,۵۰۰,۰۰۰ 

گزارش رپرتاژ آگهی برنزی به صورت یک مطلب در سایت منتشر می شود و لینک مطلب فقط در ستون آخرین مطالب سایت و همچنین صفحه آرشیو مطالب قابل مشاهده است.

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایربا قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ برساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

رپرتاژ آگهی نقره‌ای

رپرتاژ آگهی نقره‌ای

رپرتاژ آگهی نقره‌ای یک مطلب به همراه تصاویر اختصاصی شما در سایت منتشر شده و به صورت یک هفته در ستون پربازدید صفحات داخلی قرار می‌گیرد تا در تمامی صفحات سایت امکان مشاهده مطلب شما مقدود باشد.

این نوع از سفارش شما دارای موقعیت مکانی مناسبی جهت مشاهده بازدید کنندگان سایت است.

درج عکس و تیتر خبر در ستون اخبار پربازدید قابل مشاهده در تمامی صفحان سایت به مدت حداقل ۱۰ روز

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایربا قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ براساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

۵,۰۰۰,۰۰۰ 

رپرتاژ آگهی نقره‌ای

رپرتاژ آگهی نقره‌ای
۵,۰۰۰,۰۰۰ 

رپرتاژ آگهی نقره‌ای یک مطلب به همراه تصاویر اختصاصی شما در سایت منتشر شده و به صورت یک هفته در ستون پربازدید صفحات داخلی قرار می‌گیرد تا در تمامی صفحات سایت امکان مشاهده مطلب شما مقدود باشد.

این نوع از سفارش شما دارای موقعیت مکانی مناسبی جهت مشاهده بازدید کنندگان سایت است.

درج عکس و تیتر خبر در ستون اخبار پربازدید قابل مشاهده در تمامی صفحان سایت به مدت حداقل ۱۰ روز

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایربا قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ براساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

رپرتاژ آگهی طلایی

رپرتاژ آگهی طلایی

گزارش رپرتاژ آگهی طلایی  به صورت ویژه ( ده روز در اسلایدر صفحه اصلی)

یک مطلب به همراه تصاویر اختصاصی شما در سایت منتشر شده و حداقل ده روز در اسلایدر سایت و همچنین حداقل ۲۰ روز قابل مشاهده در ستون پربازدید صفحات داخلی قرار می‌گیرد تا در تمامی صفحات سایت امکان مشاهده مطلب شما مقدود باشد.

 

مزایای طلایی همسان

 • درج در اسلایدر صفحه اصلی حداقل ده روز
 • درج در ستون اخبار پربازدید حداقل ۲۰ روز قابل مشاهده در تمامی صفحات سایت
 • عدم درج تگ رپرتاژ
 • درج لوگوی آرمان اقتصادی در تصاویر اخبار به نحوی که خبر کاملا مشابه مطالب داخلی سایت باشد
 • امکان درج نامحدود لینک و تصاویر

این نوع از سفارش شما این امکان را به شما می دهد تا مطلب شما در بهترین مکان سایت با نرخ بازدید بسیار مناسب در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار بگیرد.

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایر با قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ برساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 

رپرتاژ آگهی طلایی

رپرتاژ آگهی طلایی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 

گزارش رپرتاژ آگهی طلایی  به صورت ویژه ( ده روز در اسلایدر صفحه اصلی)

یک مطلب به همراه تصاویر اختصاصی شما در سایت منتشر شده و حداقل ده روز در اسلایدر سایت و همچنین حداقل ۲۰ روز قابل مشاهده در ستون پربازدید صفحات داخلی قرار می‌گیرد تا در تمامی صفحات سایت امکان مشاهده مطلب شما مقدود باشد.

 

مزایای طلایی همسان

 • درج در اسلایدر صفحه اصلی حداقل ده روز
 • درج در ستون اخبار پربازدید حداقل ۲۰ روز قابل مشاهده در تمامی صفحات سایت
 • عدم درج تگ رپرتاژ
 • درج لوگوی آرمان اقتصادی در تصاویر اخبار به نحوی که خبر کاملا مشابه مطالب داخلی سایت باشد
 • امکان درج نامحدود لینک و تصاویر

این نوع از سفارش شما این امکان را به شما می دهد تا مطلب شما در بهترین مکان سایت با نرخ بازدید بسیار مناسب در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار بگیرد.

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایر با قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ برساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

دسته بندی محصولات

به دنبال چه می‌گردید

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

رپرتاژ آگهی برنزی

رپرتاژ آگهی برنزی

گزارش رپرتاژ آگهی برنزی به صورت یک مطلب در سایت منتشر می شود و لینک مطلب فقط در ستون آخرین مطالب سایت و همچنین صفحه آرشیو مطالب قابل مشاهده است.

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایربا قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ برساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

۳,۵۰۰,۰۰۰ 

رپرتاژ آگهی برنزی

رپرتاژ آگهی برنزی
۳,۵۰۰,۰۰۰ 

گزارش رپرتاژ آگهی برنزی به صورت یک مطلب در سایت منتشر می شود و لینک مطلب فقط در ستون آخرین مطالب سایت و همچنین صفحه آرشیو مطالب قابل مشاهده است.

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایربا قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ برساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

رپرتاژ آگهی نقره‌ای

رپرتاژ آگهی نقره‌ای

رپرتاژ آگهی نقره‌ای یک مطلب به همراه تصاویر اختصاصی شما در سایت منتشر شده و به صورت یک هفته در ستون پربازدید صفحات داخلی قرار می‌گیرد تا در تمامی صفحات سایت امکان مشاهده مطلب شما مقدود باشد.

این نوع از سفارش شما دارای موقعیت مکانی مناسبی جهت مشاهده بازدید کنندگان سایت است.

درج عکس و تیتر خبر در ستون اخبار پربازدید قابل مشاهده در تمامی صفحان سایت به مدت حداقل ۱۰ روز

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایربا قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ براساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

۵,۰۰۰,۰۰۰ 

رپرتاژ آگهی نقره‌ای

رپرتاژ آگهی نقره‌ای
۵,۰۰۰,۰۰۰ 

رپرتاژ آگهی نقره‌ای یک مطلب به همراه تصاویر اختصاصی شما در سایت منتشر شده و به صورت یک هفته در ستون پربازدید صفحات داخلی قرار می‌گیرد تا در تمامی صفحات سایت امکان مشاهده مطلب شما مقدود باشد.

این نوع از سفارش شما دارای موقعیت مکانی مناسبی جهت مشاهده بازدید کنندگان سایت است.

درج عکس و تیتر خبر در ستون اخبار پربازدید قابل مشاهده در تمامی صفحان سایت به مدت حداقل ۱۰ روز

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایربا قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ براساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

رپرتاژ آگهی طلایی

رپرتاژ آگهی طلایی

گزارش رپرتاژ آگهی طلایی  به صورت ویژه ( ده روز در اسلایدر صفحه اصلی)

یک مطلب به همراه تصاویر اختصاصی شما در سایت منتشر شده و حداقل ده روز در اسلایدر سایت و همچنین حداقل ۲۰ روز قابل مشاهده در ستون پربازدید صفحات داخلی قرار می‌گیرد تا در تمامی صفحات سایت امکان مشاهده مطلب شما مقدود باشد.

 

مزایای طلایی همسان

 • درج در اسلایدر صفحه اصلی حداقل ده روز
 • درج در ستون اخبار پربازدید حداقل ۲۰ روز قابل مشاهده در تمامی صفحات سایت
 • عدم درج تگ رپرتاژ
 • درج لوگوی آرمان اقتصادی در تصاویر اخبار به نحوی که خبر کاملا مشابه مطالب داخلی سایت باشد
 • امکان درج نامحدود لینک و تصاویر

این نوع از سفارش شما این امکان را به شما می دهد تا مطلب شما در بهترین مکان سایت با نرخ بازدید بسیار مناسب در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار بگیرد.

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایر با قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ برساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 

رپرتاژ آگهی طلایی

رپرتاژ آگهی طلایی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 

گزارش رپرتاژ آگهی طلایی  به صورت ویژه ( ده روز در اسلایدر صفحه اصلی)

یک مطلب به همراه تصاویر اختصاصی شما در سایت منتشر شده و حداقل ده روز در اسلایدر سایت و همچنین حداقل ۲۰ روز قابل مشاهده در ستون پربازدید صفحات داخلی قرار می‌گیرد تا در تمامی صفحات سایت امکان مشاهده مطلب شما مقدود باشد.

 

مزایای طلایی همسان

 • درج در اسلایدر صفحه اصلی حداقل ده روز
 • درج در ستون اخبار پربازدید حداقل ۲۰ روز قابل مشاهده در تمامی صفحات سایت
 • عدم درج تگ رپرتاژ
 • درج لوگوی آرمان اقتصادی در تصاویر اخبار به نحوی که خبر کاملا مشابه مطالب داخلی سایت باشد
 • امکان درج نامحدود لینک و تصاویر

این نوع از سفارش شما این امکان را به شما می دهد تا مطلب شما در بهترین مکان سایت با نرخ بازدید بسیار مناسب در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار بگیرد.

هر رپرتاژ سفارشی بدون محدودیت در نوع محتوا است و پس از انتشار از سایت حذف نمیشود مگر مغایر با قوانین و مقررات جاری در کشور باشد؛ قابلیت لینک داخل رپرتاژ برساس تعامل با مشتری صورت میگیرد.

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بنر تبلیغاتی A1 سرصفحه (Header)

بنر تبلیغاتی A1 سرصفحه (Header)

بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی و قابل مشاهده در تمامی صفحات

سایزهای مورد پذیرش: ۶۰*۲۳۴ یا ۶۰*۶۴۸

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی A1 سرصفحه (Header)

بنر تبلیغاتی A1 سرصفحه (Header)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی و قابل مشاهده در تمامی صفحات

سایزهای مورد پذیرش: ۶۰*۲۳۴ یا ۶۰*۶۴۸

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بنر تبلیغاتی A2 پایین اسلایدر

بنر تبلیغاتی A2 پایین اسلایدر

بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی و زیر اسلایدر اخبار ویژه

سایزهای مورد پذیرش: ۶۰*۶۴۸ یا ۹۰*۷۲۸

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی A2 پایین اسلایدر

بنر تبلیغاتی A2 پایین اسلایدر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی و زیر اسلایدر اخبار ویژه

سایزهای مورد پذیرش: ۶۰*۶۴۸ یا ۹۰*۷۲۸

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بنر تبلیغاتی A3 انتهای صفحه اصلی

بنر تبلیغاتی A3 انتهای صفحه اصلی

بنر تبلیغاتی در انتهای صفحه اصلی

سایزهای مورد پذیرش: ۶۰*۶۴۸ یا ۹۰*۷۲۸ یا ۹۰*۹۷۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی A3 انتهای صفحه اصلی

بنر تبلیغاتی A3 انتهای صفحه اصلی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی در انتهای صفحه اصلی

سایزهای مورد پذیرش: ۶۰*۶۴۸ یا ۹۰*۷۲۸ یا ۹۰*۹۷۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بنر تبلیغاتی A4 فوتر

بنر تبلیغاتی A4 فوتر

بنر تبلیغاتی در فوتر سایت  و قابل مشاهده در تمامی صفحات

سایزهای مورد پذیرش: ۲۵۰*۳۰۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی A4 فوتر

بنر تبلیغاتی A4 فوتر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی در فوتر سایت  و قابل مشاهده در تمامی صفحات

سایزهای مورد پذیرش: ۲۵۰*۳۰۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بنر تبلیغاتی B1 بالای آخرین اخبار

بنر تبلیغاتی B1 بالای آخرین اخبار

بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی و قابل مشاهده در تمامی صفحات

سایزهای مورد پذیرش: ۱۰۰*۳۰۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی B1 بالای آخرین اخبار

بنر تبلیغاتی B1 بالای آخرین اخبار
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی و قابل مشاهده در تمامی صفحات

سایزهای مورد پذیرش: ۱۰۰*۳۰۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بنر تبلیغاتی B2 بالای آخرین اخبار

بنر تبلیغاتی B2 بالای آخرین اخبار

بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی و قابل مشاهده در تمامی صفحات

بالای قسمت آخرین اخبار

سایزهای مورد پذیرش: ۲۵۰*۳۰۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی B2 بالای آخرین اخبار

بنر تبلیغاتی B2 بالای آخرین اخبار
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی و قابل مشاهده در تمامی صفحات

بالای قسمت آخرین اخبار

سایزهای مورد پذیرش: ۲۵۰*۳۰۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بنر تبلیغاتی B4 پایین آخرین اخبار

بنر تبلیغاتی B4 پایین آخرین اخبار

بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی و قابل مشاهده در تمامی صفحات

پایین قسمت آخرین اخبار

سایزهای مورد پذیرش: ۲۵۰*۳۰۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی B4 پایین آخرین اخبار

بنر تبلیغاتی B4 پایین آخرین اخبار
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی و قابل مشاهده در تمامی صفحات

پایین قسمت آخرین اخبار

سایزهای مورد پذیرش: ۲۵۰*۳۰۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بنر تبلیغاتی C1 بالای ستون دوم

بنر تبلیغاتی C1 بالای ستون دوم

بنر تبلیغاتی در ستون دوم سایت  و قابل مشاهده در تمامی صفحات

قسمت بالای ستون دوم

سایزهای مورد پذیرش: ۱۰۰*۲۴۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی C1 بالای ستون دوم

بنر تبلیغاتی C1 بالای ستون دوم
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی در ستون دوم سایت  و قابل مشاهده در تمامی صفحات

قسمت بالای ستون دوم

سایزهای مورد پذیرش: ۱۰۰*۲۴۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بنر تبلیغاتی C2 بالای ستون دوم

بنر تبلیغاتی C2 بالای ستون دوم

بنر تبلیغاتی در ستون دوم سایت  و قابل مشاهده در تمامی صفحات

قسمت بالای ستون دوم

سایزهای مورد پذیرش: ۲۰۰*۲۴۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

۳۴,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی C2 بالای ستون دوم

بنر تبلیغاتی C2 بالای ستون دوم
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی در ستون دوم سایت  و قابل مشاهده در تمامی صفحات

قسمت بالای ستون دوم

سایزهای مورد پذیرش: ۲۰۰*۲۴۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بنر تبلیغاتی C4 وسط ستون دوم

بنر تبلیغاتی C4 وسط ستون دوم

بنر تبلیغاتی در ستون دوم سایت  و قابل مشاهده در تمامی صفحات

سایزهای مورد پذیرش: ۶۰۰*۱۶۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی C4 وسط ستون دوم

بنر تبلیغاتی C4 وسط ستون دوم
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ 

بنر تبلیغاتی در ستون دوم سایت  و قابل مشاهده در تمامی صفحات

سایزهای مورد پذیرش: ۶۰۰*۱۶۰

قابل استفاده برای بنرهای ثابت و متحرک

عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بسته تحلیلی بازار خودرو (یک ماهه)

بسته تحلیلی بازار خودرو (یک ماهه)
 • بسته ویژه تحلیل روزانه اخبار، هر روز دو نوبت صبح و عصر بسته ویژه تحلیل اخبار در دسترس شما قرار می گیرد.
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌های در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بسته تحلیلی بازار خودرو (یک ماهه)

بسته تحلیلی بازار خودرو (یک ماهه)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 
 • بسته ویژه تحلیل روزانه اخبار، هر روز دو نوبت صبح و عصر بسته ویژه تحلیل اخبار در دسترس شما قرار می گیرد.
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌های در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بسته تحلیلی بازار سرمایه (یک ماهه)

بسته تحلیلی بازار سرمایه (یک ماهه)
 • بسته خبری تحلیلی اختصاصی آرمان اقتصادی ویژه بازار سرمایه
 • بسته ویژه تحلیل روزانه اخبار، هر روز دو نوبت صبح و عصر بسته ویژه تحلیل اخبار در دسترس شما قرار می گیرد.
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌های در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
 • علاوه بر دریافت بسته روزانه، گزارش تحلیلی هفتگی و گزارش تحلیلی ماهانه نیز حاوی این بسته ارائه می شود.
 • آخرین اخبار عرضه اولیه سهام، بازگشایی و توقف نماد، مجامع شرکت‌های، سود سهام برای شما پیامک خواهد شد.
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ 

بسته تحلیلی بازار سرمایه (یک ماهه)

بسته تحلیلی بازار سرمایه (یک ماهه)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ 
 • بسته خبری تحلیلی اختصاصی آرمان اقتصادی ویژه بازار سرمایه
 • بسته ویژه تحلیل روزانه اخبار، هر روز دو نوبت صبح و عصر بسته ویژه تحلیل اخبار در دسترس شما قرار می گیرد.
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌های در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
 • علاوه بر دریافت بسته روزانه، گزارش تحلیلی هفتگی و گزارش تحلیلی ماهانه نیز حاوی این بسته ارائه می شود.
 • آخرین اخبار عرضه اولیه سهام، بازگشایی و توقف نماد، مجامع شرکت‌های، سود سهام برای شما پیامک خواهد شد.
عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بسته تحلیلی بازار طلا و ارز (یک ماهه)

بسته تحلیلی بازار طلا و ارز (یک ماهه)
 •  بسته خبری تحلیلی اختصاصی آرمان اقتصادی ویژه بازار طلا و ارز
 • بسته ویژه تحلیل روزانه اخبار، هر روز دو نوبت صبح و عصر بسته ویژه تحلیل اخبار در دسترس شما قرار می گیرد.
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌های در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
 • علاوه بر دریافت بسته روزانه، گزارش تحلیلی هفتگی و گزارش تحلیلی ماهانه نیز حاوی این بسته ارائه می شود.
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 

بسته تحلیلی بازار طلا و ارز (یک ماهه)

بسته تحلیلی بازار طلا و ارز (یک ماهه)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 
 •  بسته خبری تحلیلی اختصاصی آرمان اقتصادی ویژه بازار طلا و ارز
 • بسته ویژه تحلیل روزانه اخبار، هر روز دو نوبت صبح و عصر بسته ویژه تحلیل اخبار در دسترس شما قرار می گیرد.
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌های در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
 • علاوه بر دریافت بسته روزانه، گزارش تحلیلی هفتگی و گزارش تحلیلی ماهانه نیز حاوی این بسته ارائه می شود.
عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بسته تحلیلی بازار مسکن (یک ماهه)

بسته تحلیلی بازار مسکن (یک ماهه)
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌ها در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
 • علاوه بر دریافت بسته روزانه، گزارش تحلیلی هفتگی و گزارش تحلیلی ماهانه نیز حاوی این بسته ارائه می شود.
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 

بسته تحلیلی بازار مسکن (یک ماهه)

بسته تحلیلی بازار مسکن (یک ماهه)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌ها در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
 • علاوه بر دریافت بسته روزانه، گزارش تحلیلی هفتگی و گزارش تحلیلی ماهانه نیز حاوی این بسته ارائه می شود.
عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بسته تحلیلی بورس کالا (یک ماهه)

بسته تحلیلی بورس کالا (یک ماهه)
 • بسته خبری تحلیلی اختصاصی آرمان اقتصادی ویژه بورس کالا
 • حاوی آخرین اخبار بورس کالا و مهمترین اخبار بازارهای سرمایه، بازار محصولات کشاورزی عرضه در بورس، اخبار صنایع معدنی و محصولات پتروشیمی
 • بسته ویژه تحلیل روزانه اخبار، هر روز دو نوبت صبح و عصر بسته ویژه تحلیل اخبار در دسترس شما قرار می گیرد.
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌های در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
 • علاوه بر دریافت بسته روزانه، گزارش تحلیلی هفتگی و گزارش تحلیلی ماهانه نیز حاوی این بسته ارائه می شود.
 • آخرین اخبار عرضه اولیه سهام، بازگشایی و توقف نماد، مجامع شرکت‌های، سود سهام برای شما پیامک خواهد شد.
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ 

بسته تحلیلی بورس کالا (یک ماهه)

بسته تحلیلی بورس کالا (یک ماهه)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ 
 • بسته خبری تحلیلی اختصاصی آرمان اقتصادی ویژه بورس کالا
 • حاوی آخرین اخبار بورس کالا و مهمترین اخبار بازارهای سرمایه، بازار محصولات کشاورزی عرضه در بورس، اخبار صنایع معدنی و محصولات پتروشیمی
 • بسته ویژه تحلیل روزانه اخبار، هر روز دو نوبت صبح و عصر بسته ویژه تحلیل اخبار در دسترس شما قرار می گیرد.
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌های در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
 • علاوه بر دریافت بسته روزانه، گزارش تحلیلی هفتگی و گزارش تحلیلی ماهانه نیز حاوی این بسته ارائه می شود.
 • آخرین اخبار عرضه اولیه سهام، بازگشایی و توقف نماد، مجامع شرکت‌های، سود سهام برای شما پیامک خواهد شد.
عجله کن! پیشنهاد به پایان می رسد:

بسته تحلیلی بیمه (یک ماهه)

بسته تحلیلی بیمه (یک ماهه)
 • بسته خبری تحلیلی اختصاصی آرمان اقتصادی ویژه حوزه بیمه
 • حاوی آخرین اخبار صنعت بیمه و مهمترین اخبار بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه
 • بسته ویژه تحلیل روزانه اخبار، هر روز دو نوبت صبح و عصر بسته ویژه تحلیل اخبار در دسترس شما قرار می گیرد.
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌های در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
 • علاوه بر دریافت بسته روزانه، گزارش تحلیلی هفتگی و گزارش تحلیلی ماهانه نیز حاوی این بسته ارائه می شود.
 • آخرین اخبار عرضه اولیه سهام، بازگشایی و توقف نماد، مجامع شرکت‌های، سود سهام برای شما پیامک خواهد شد.
۴,۰۰۰,۰۰۰ 

بسته تحلیلی بیمه (یک ماهه)

بسته تحلیلی بیمه (یک ماهه)
۴,۰۰۰,۰۰۰ 
 • بسته خبری تحلیلی اختصاصی آرمان اقتصادی ویژه حوزه بیمه
 • حاوی آخرین اخبار صنعت بیمه و مهمترین اخبار بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه
 • بسته ویژه تحلیل روزانه اخبار، هر روز دو نوبت صبح و عصر بسته ویژه تحلیل اخبار در دسترس شما قرار می گیرد.
 • شما با تهیه این بسته در دو نوبت فایل الکترونیک بولتن خبری را دریافت خواهید کرد؛ هر روز ۸ صبح آخرین اخبار مربوط به روز قبل و ساعت ۸ شب آخرین اخبار مربوط همان روز را.
 • همچنین لینک آنلاین بولتن جهت مشاهده اخبار بصورت لایو در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • مهمترین اخبار این حوزه به صورت پیامک براتان ارسال خواهد شد.
 • همچنین آخرین تحلیل و قیمت‌های در این بسته برای شما در دسترس خواهد بود.
 • علاوه بر دریافت بسته روزانه، گزارش تحلیلی هفتگی و گزارش تحلیلی ماهانه نیز حاوی این بسته ارائه می شود.
 • آخرین اخبار عرضه اولیه سهام، بازگشایی و توقف نماد، مجامع شرکت‌های، سود سهام برای شما پیامک خواهد شد.