آبرساني سيار

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 61814406-390x220 اگر آب، آنگاه برق و برعکس!

    اگر آب، آنگاه برق و برعکس!

    ایسنا/مرکزی ساختارهای تامین آب و برق سالیان درازی است که با یکدیگر پیوند خورده اند، در واقع این یک معادله ساده است، اگر آب داشته باشید برق هم دارید و بر عکس آن، اگر برق داشته باشید آب هم هست، نکته اینجاست که برعکس کل این معادله هم حداقل در…

    متن کامل خبر
بستن