آب زیرزمینی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1504350495_4 برداشت آب های زیرزمینی، خط قرمز کشور

    برداشت آب های زیرزمینی، خط قرمز کشور

    برداشت از آب‌های زیرزمینی خطر بحران آب در ایران را بیشتر کرده تا جایی که بسیاری از مسوولان تاکنون نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند، همین مساله نیز موجب شده که بحران آب در صدر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه قرار بگیرد و وزارت نیرو نیز نگاه جدی‌تری…

    متن کامل »