آستانهنشین

  • در سوگ آستانه‌نشین

    «دایا جینیس الن» در کتاب مشهورش سه‌ آستانه‌نشین روایتگر اندیشه‌های دینی و تجارب معنوی بلز پاسکال ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی، سورن کی‌یرگگور فیلسوف الهیات و در نهایت «سیمون وی» بانوی فیلسوف فرانسوی است که با وجود تفاوت‌های زمانی، مکانی و فکری، وجوه اشتراک بسیاری داشته‌اند. نگارنده کتاب، این سه متفکر…

    متن کامل خبر