آفرینی

  • نقش آفرینی حداکثر ی مگفا در حوزه فناوری اطلاعاتی نوین

    سرپرست ایدرو در دیدار از مگفا ابراز امیدواری کرد با حمایت ایدرو و وزارت صمت تعاملات بین بخشی مگفا و دستگاه های دولتی برای رفع نیاز های آنان در حوزه های فناوری و مگاپروژه افزایش یابد. به گزارش آرمان اقتصادی، شهریار طاهر پور در بازدید از مرکز گسترش فناوری اطلاعات…

    متن کامل خبر