آلودگي آب

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 57733956 تاثیر پمپ‌ها بر کیفیت آب مصرفی

    تاثیر پمپ‌ها بر کیفیت آب مصرفی

    پژوهشگران با بررسی کیفیت میکروبی تعدادی از مخازن آب شهر تهران دریافتند که امکان آلودگی آب شرب مخازن ذخیره‌ خانگی به وسیله‌ عوامل انسانی و محیطی وجود دارد و نیاز است اداره‌ بهداشت و سازمان نظام مهندسی به این امر نظارت داشته باشند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، طبق…

    متن کامل خبر