آمار گیری

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1565641_869 سرانه تولید پسماند خانوار شهری مشخص شد

    سرانه تولید پسماند خانوار شهری مشخص شد

    به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوار‌های شهری ١٣٩٥ در مرداد ماه سال ١٣٩٥ توسط مرکز آمار ایران برای خانوار‌های معمولی ساکن و گروهی در نقاط شهری کشور (که از این پس به اختصار…

    متن کامل خبر