آموزش کارکنان

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1527661568_872_52265-390x220 «آموزش»، مسیر تبدیل شدن بانک ملی به «بانک پاسخگو»

    «آموزش»، مسیر تبدیل شدن بانک ملی به «بانک پاسخگو»

    «آموزش» رکن تغییر ناپذیر اقدامات درون سازمانی بانک ملی ایران است. هر سال رقم قابل توجهی برای آموزش کارکنان و البته مشتریان بانک هزینه می شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این آموزش ها تنها یک هدف را دنبال می کند…

    متن کامل خبر