آکریلونیتریل

  • انتصاب مجری طرح تولید آکریلونیتریل

    معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو در حکمی زهرا مجیدیان را به عنوان مجری طرح تولید آکریلونیتریل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد. به گزارش آرمان اقتصادی ، در حکم منصور معظمی بر پیشبرد مذاکرات برای انتخاب شریک توانمند و دستیابی به…

    متن کامل خبر