آینده ایران

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 147052337428587 ایران تا سال ۹۹ به روایت بانک‌جهانی

    ایران تا سال ۹۹ به روایت بانک‌جهانی

    بانک جهانی جدیدترین گزارش «دیده‌بانی اقتصاد ایران» خود را تحت عنوان «تخفیف چالش‌های اقتصادی» منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)،  این گزارش در دو فصل مجزا و با عناوین «پیشرفت‌های اقتصادی و سیاستی اخیر» که شامل ۵ بخش «تولید و تقاضا»، «وضعیت خارجی»، «نرخ ارز، تورم و…

    متن کامل خبر