ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی کشور

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1501684603_57523924 ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی کشور

    ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی کشور

    معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص سند ملی راهبرد انرژی کشور را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۴ /۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده…

    متن کامل خبر