اتاق بازرگانی،صنایع و معادن

  • حمایت نماینده بخش خصوصی از تک‌نرخی شدن ارز

    عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بزرگ‌ترین تصمیم اقتصادی دولت در سال جدید را یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: بخش بازرگانی داخلی از این اقدام دولت استقبال می‌کند. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «مسعود خیاط‌…

    متن کامل خبر