اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1615224936_3052842-390x220 معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایرانی ها در افغانستان

    معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایرانی ها در افغانستان

    رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان برخی فرصت های سرمایه گذاری ایران در افغانستان از جمله در بخش های کشاورزی، دامپروری و خدمات فنی و مهندسی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سید حسین سلیمی عصر امروز در نشست اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان اظهار…

    متن کامل خبر
بستن