اتاق بین المللی چین

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1500798044_2386152 کشتیرانی ایران عضو اتاق بین المللی چین شد

    کشتیرانی ایران عضو اتاق بین المللی چین شد

    کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عضویت اتاق بازرگانی بین المللی چین (Ciccps) در آمد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، عضویت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اتاق بازرگانی بین المللی چین (Ciccps) در دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران…

    متن کامل خبر