اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1494208408_2449368 چرا استانداردهای ایمنی معادن رعایت نمی‌شود؟

    چرا استانداردهای ایمنی معادن رعایت نمی‌شود؟

    عدم اجرای ضوابط استاندارد در کشورمان که بهشت معادن دنیاست، سهم امنیت در مهمترین بخش اقتصاد کشور را کاهش داده و منجر به بروز حوادث مکرری از قبیل معدن آزادشهر شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هفته گذشته حادثه ای دلخراش در یکی از معادن کشور رخ داد.…

    متن کامل خبر