اتکایی امین

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی boors1 سهام سه شرکت بیمه ای واگذار می‌شود

    سهام سه شرکت بیمه ای واگذار می‌شود

    سازمان خصوصی سازی در نظر دارد سهام سه شرکت بیمه البرز، بیمه آسیاو اتکایی امین را در بورس واگذار کند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد تا بلوک ۱۷.۳۴ درصدی بیمه البرز را در روز ۱۶ بهمن، بلوک ۱۸.۸۴ درصدی بیمه آسیا را در…

    متن کامل خبر