اجاره املاک

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1535432363_ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاره املاک تعیین شد

    الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاره املاک تعیین شد

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را تعیین و ادارات استان‌ها ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷، در اجرای مقررات ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، به پیوست الگوی جدید ضوابط…

    متن کامل خبر