اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1185118_402 اقتصاد و فرهنگ،حلقه مفقوده در اقتصاد مقاومتی

    اقتصاد و فرهنگ،حلقه مفقوده در اقتصاد مقاومتی

    به گزارش گروه اقتصاد آرمان اقتصادی، سال۱۳۹۵ هم با تمام فراز ونشیب های اقتصادی اش به پایان رسید و اقتصاد مقاومتی و اقدام و عملی که فقط آن را در همایش ها و سمینارها دیدیم. سال ۱۳۹۶ هم توسط مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی،تولید،اشتغال نام گذاری شد و این نشان از…

    متن کامل خبر