اجرای چک

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 439606039791976 سامانه صیاد مسیر احیای اعتبار دسته‌چک

    سامانه صیاد مسیر احیای اعتبار دسته‌چک

    *هادی حیدری/صاحب‌نظر پولی و بانکی سامانه الکترونیکی صدور یکپارچه دسته‌چک (صیاد) با افزایش شفافیت مالی موجب اعتباربخشی به سند لازم‌الاجرای چک در بازار مبادلات تجاری کشور می‌شود. چک به همراه وجوه نقد و پرداخت الکترونیکی، از جمله اجزای مهم ابزارهای پرداخت پول در کشور است. امکان صدور چک به مبلغ…

    متن کامل خبر