اداره هواشناسی کشاورزی

 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1505024026_2391446 آخرین تاریخ کشت کلزا برای سال زراعی جدید

  آخرین تاریخ کشت کلزا برای سال زراعی جدید

  سرپرست اداره هواشناسی کشاورزی آخرین تاریخ کشت کلزا را در شهرستان های مختلف برای سال زراعی جدید اعلام کرد. مسعود حقیقت در گفتگو با خبرنگار با اعلام آخرین تاریخ کشت کلزا در شهرستان های مختلف کشور، اظهارداشت: اگر کشاورزان بعد از تاریخ های عنوان شده اقدام به کشت کلزا نمایند احتمال…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1502281135_2429689 توصیه‌های ۶ روزه هواشناسی کشاورزی

  توصیه‌های ۶ روزه هواشناسی کشاورزی

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۶ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه هایی را برای روزهای نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد. استان‌های آذربایجان‌های شرقی،…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2452027 توصیه‌های ۳روزه هواشناسی کشاورزی

  توصیه‌های ۳روزه هواشناسی کشاورزی

  اداره هواشناسی توصیه‌هایی ۳ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای بیست و نهم، سی‌ام و سی و یکم خردادماه به شرح ذیل ارائه کرد؛ استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: انجام عملیات سم…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2429689 توصیه‌های ۷ روزه هواشناسی کشاورزی

  توصیه‌های ۷ روزه هواشناسی کشاورزی

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۷ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. به گزارش آرمان اقتصادی اداره هواشناسی توصیه‌هایی را برای روزهای بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی‌ام و سی و یکم خردادماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2436549 توصیه‌های ۴ روزه هواشناسی کشاورزی

  توصیه‌های ۴ روزه هواشناسی کشاورزی

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۴ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی برای روزهای بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم خردادماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد: استان های آذربایجان های شرقی،…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2429686 توصیه‌های ۶ روزه به کشاورزان/محدودیت در عملیات سم‌پاشی

  توصیه‌های ۶ روزه به کشاورزان/محدودیت در عملیات سم‌پاشی

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای۶ روز آینده به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهایی هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه به شرح ذیل ارائه کرد؛ استان‌های آذربایجان‌ شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: محدودیت…

  متن کامل خبر
 • توصیه‌های ۳ روزه هواشناسی کشاورزی

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۳ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای بیست و هشتم، بیست و نهم و سی‌ام فروردین‌ماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد؛ استان‌های آذربایجان‌ شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2314559 توصیه‌های ۶ روزه هواشناسی کشاورزی

  توصیه‌های ۶ روزه هواشناسی کشاورزی

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۶ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را  به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم فروردین ماه به شرح ذیل ارائه کرد: استان‌های آذربایجان‌ شرقی،…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2314559 توصیه‌های هواشناسی کشاورزی بر ای روزهای پایانی سال ۹۵

  توصیه‌های هواشناسی کشاورزی بر ای روزهای پایانی سال ۹۵

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای پایانی سال ۹۵ به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای پایانی سال‌جاری به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد: استان‌های آذربایجان‌ شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: تنظیم دما…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1488124770_2313298 توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان

  توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان ارائه کرد. به گزارش آرمان اقتصادی اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد: استان‌های آذربایجان  شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است. تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1487574274_2313298 توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ابتدایی اسفندماه

  توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ابتدایی اسفندماه

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای نخست اسفندماه ارائه کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی، توصیه‌هایی را برای روزهای نخست اسفندماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد؛ استان‌های آذربایجان‌ شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعات…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1487219967_2313298 توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای ۶ روز آینده

  توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای ۶ روز آینده

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۶ روزه را به کشاورزان ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور  برای روزهای بیست و هشتم، بیست و نهم، سی‌ام بهمن‌ماه و همچنین یکم، دوم و سوم اسفندماه به شرح ذیل ارائه کرد؛ استان‌های آذربایجان‌…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2314559 توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

  توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

  اداره هواشناسی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد: استان‌های آذربایجان‌ شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای آتی  به دلیل…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2313298 توصیه‌های ۵ روزه هواشناسی کشاورزی

  توصیه‌های ۵ روزه هواشناسی کشاورزی

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۵ روزه را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد. به گزارش آرمان اقتصادی اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم بهمن‌ماه به شرح ذیل اعلام کرد: استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: خودداری از انجام…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2313303 توصیه‌های جدید هواشناسی به کشاورزان

  توصیه‌های جدید هواشناسی به کشاورزان

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان کشور ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد: استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: عدم سم پاشی  و محلول پاشی در روزهای آتی تنظیم دما و تهویه…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2331092 توصیه‌های هواشناسی کشاورزی/دمای گلخانه‌ها را تنظیم کنید

  توصیه‌های هواشناسی کشاورزی/دمای گلخانه‌ها را تنظیم کنید

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان کشور ارائه کرد که بر این اساس، با اشاره به کاهش محسوس دما، توصیه شده تا دمای گلخانه ها تنظیم شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای آینده به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2313302 توصیه‌های ۶روزه هواشناسی به کشاورزان/در عملیات سمپاشی احتیاط کنید

  توصیه‌های ۶روزه هواشناسی به کشاورزان/در عملیات سمپاشی احتیاط کنید

  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۶ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم و بیست و هشتم دی‌ماه به کشاورزان سراسر کشور ارائه…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2313295 توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای آینده کشاورزان

  توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای آینده کشاورزان

  اداره هواشناسی کشاورزی، توصیه‌هایی را برای کشت و حفظ محصول در روزهای آینده، به کشاورزان کشور ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم دی‌ماه به شرح ذیل ارائه کرد: استان‌های…

  متن کامل خبر
بستن