ارزآوری 300 میلیون دلاری در پتروشیمی کیمیای پارس خاور میانه

بستن