ارزش کالا

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1115108_264 تولید ناخالص داخلی چیست؟

    تولید ناخالص داخلی چیست؟

    – تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اقتصادی است که در بر گیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آرمان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است و در…

    متن کامل خبر