ارزهای رایج

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 651396143141700 سیاست بانک مرکزی درباره رمزارزها تغییر کرد

    سیاست بانک مرکزی درباره رمزارزها تغییر کرد

    مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با توجه به شناخت بهتر از پدیده ارزرمزها و با توجه به دانشی که در این خصوص در کشور شکل گرفته سیاست خود را تغییر داده و بزودی اعلام می‌کند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، داوود محمد بیگی…

    متن کامل خبر