ارزیابی اقتصادی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1626257_288 امکان انتقال تعاملات اقتصادی با کشور‌های آسیایی

    امکان انتقال تعاملات اقتصادی با کشور‌های آسیایی

    به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سید حسن حسینی شاهرودی در تحلیل آثار اقتصادی پسابرجام گفت: بررسی اقتصادی پسا برجام نشان می‌دهد که در حوزه نفتی لغو تحریم‌ها نسبی بود ما هیچگونه فروش نفتی به آمریکا نداشتیم و به اروپا به واسطه بود و یا اگر مستقیم بوده در تأمین منابع…

    متن کامل خبر