ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 57535595 نتیجه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

    نتیجه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

    پس از اعلام ۳۸ درصدی الکترونیکی شدن دستگاه‌های اجرایی تا پایان دوره‌ سوم ارزیابی، چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور شهریورماه اعلام می‌شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسأله «دولت الکترونیکی» است که آن را استفاده از فناوری اطلاعات و…

    متن کامل خبر