ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1561369429_57535593 کدام دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند؟

  کدام دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند؟

  ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی در حالی انجام شد که برخی از دستگاه‌ها از همکاری در این ارزیابی خودداری کردند. به گزارش آرمان اقتصادی، نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در حالی اعلام شد که تحقق بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور به ۶۲ درصد رسید. این ارزیابی با…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1561333164_57535593 کدام دستگاه‌ها همکاری نکردند؟

  کدام دستگاه‌ها همکاری نکردند؟

  ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی در حالی انجام شد که برخی از دستگاه‌ها از همکاری در این ارزیابی خودداری کردند. به گزارش آرمان اقتصادی، نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در حالی اعلام شد که تحقق بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور به ۶۲ درصد رسید. این ارزیابی با…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 57841749-390x220 آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی اعلام می‌شود

  آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی اعلام می‌شود

  دستگاه‌های اجرایی کارنامه می‌گیرند یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های به بار نشستن خدمات الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است؛ در این راستا با نتایج آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان مشارکت دستگاه‌ها اعلام می‌شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، دولت الکترونیکی پدیده‌ای نوظهور…

  متن کامل خبر
بستن