ارز شناور

  • ارز شناور در بسته جدید ارزی بانک مرکزی قرار دارد

    نماینده مردم تهران در مجلس بانک مرکزی «ارز شناور» را یکی از راه‌کارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز دانست و از گنجانده شدن این راه‌کار در بسته ارزی جدید بانک مرکزی خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از ایسنا، ابوالفضل سروش، گفت: بسته ارزی جدید بانک مرکزی…

    متن کامل خبر