ارسال

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1244186_180 دولت برنامه ای برای حذف سری جدیدی از یارانه بگیران ندارد

    دولت برنامه ای برای حذف سری جدیدی از یارانه بگیران ندارد

      به گزارش خبرنگار آرمان اقتصادی در حالی درتیرماه سال جاری هفتاد و هفتمین مرحله از یارانه نقدی به حساب پسرپرستان خانوار واریز شد که حدواد ۷۰ میلیون نفر درکشور یارانه دریافت می‌کنند. بعلاوه در سال جدید هنوز خبری از حذف دهک‌های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه نیست وبعلاوه در…

    متن کامل خبر