استانداردهای IFRS

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 52272-390x198 پایبندی کامل بانک ملی ایران به استانداردهای IFRS

    پایبندی کامل بانک ملی ایران به استانداردهای IFRS

    عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ملی ایران از پایبندی کامل بانک ملی ایران به استانداردهای IFRS خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ناصر شاهباز در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایرانپیاده سازی اصولی و دقیق استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی را از الزامات…

    متن کامل خبر