استخدامی بانک

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 558929328043275 بانک تجارت استخدام می کند

    بانک تجارت استخدام می کند

    بانک تجارت نیروی انسانی مورد نیاز شعب خود را از طریق برگزاری آزمون، استخدام می کند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، در راستای تکمیل کادر اجرائی شعب در سمت متصدی امور بانکی (مسئول دریافت و پرداخت-تحویلدار) و به منظور ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتریان، بانک تجارت بر…

    متن کامل خبر