استخدام در

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 963281946351685 شماره ۲۴۷ مجله بانک ملی منتشر شد

    شماره ۲۴۷ مجله بانک ملی منتشر شد

    دویست و چهل و هفتمین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه «جوانه های کوچک امروز، امیدهای بالنده فردا» منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، در این شماره نشریه مدیرعامل در یادداشتی انتقال مفاهیم مالی و بانکی به کودکان و تاثیر کانون جوانه های بانک را…

    متن کامل خبر