استقراض دولت به بانک مرکزی

 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1596188478_61591615-390x220 فروش ارزهای صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد

  فروش ارزهای صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد

  گرچه سازمان برنامه و بودجه هرگونه اثرگذاری کسری بودجه و بی انضباطی مالی دولت در تورم چند ماه اخیر را رد کرده و آن را ناشی از افزایش قیمت ارز اعلام کرده، اما رئیس کل بانک مرکزی چندان این ادعا را تایید نکرده و خرید ارزهای صندوق توسعه ملی برای…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1596186398_61591615-390x220 خرید ارزهای صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد

  خرید ارزهای صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد

  گرچه سازمان برنامه و بودجه هرگونه اثرگذاری کسری بودجه و بی انضباطی مالی دولت در تورم چند ماه اخیر را رد کرده و آن را ناشی از افزایش قیمت ارز اعلام کرده، اما رئیس کل بانک مرکزی چندان این ادعا را تایید نکرده و خرید ارزهای صندوق توسعه ملی برای…

  متن کامل خبر
بستن