استقلال اقتصادی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1282250_765 تحقق اقتصاد مقاومتی با ایجاد اقتصاد سالم در کشور

    تحقق اقتصاد مقاومتی با ایجاد اقتصاد سالم در کشور

    به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، کشور ایران مصمم است که اقتصاد مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند، از این‌رو موضوع اقتصاد مقاومتی، یک چشم‌انداز بلند‌مدت پیش روی اقتصاد ایران است، یک راهکار و نقشه راه سازنده است، نه یک…

    متن کامل خبر