استیضاح وزیر کار

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1520953278_57653652-390x220 چراغ سبز در سالن سبز

    چراغ سبز در سالن سبز

    اخبار اقتصادی امروز تحت تاثیر جلسه استیضاح دو عضو تیم اقتصادی کابینه دولت دوازدهم در مجلس قرار داشت که هر دو موفق از سالن سبز بهارستان بیرون آمدند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، امروز دو جلسه استیضاح وزرای رفاه و راه به طور کامل در ایسنا پوشش داده شد.…

    متن کامل خبر