اسفندیار رحیم‌مشایی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 57343614 چند سرویس بهداشتی در یک دهه ساخته شد؟

    چند سرویس بهداشتی در یک دهه ساخته شد؟

    ۱۳۱۷ واحد خدماتی ـ بهداشتی یا همان سرویس‌ بهداشتی تا سال ۹۴ سرشماری شده که تا آن سال، ۸۶۴ واحد به بهره‌برداری رسیده و از سرانجامِ ۴۵۳ واحد دیگر همچنان خبری نیست. این یک هزار و ۳۱۷ واحد، میراث رؤسای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت‌های نهم و دهم…

    متن کامل خبر