اشیا

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 47365-390x220 جادوی اینترنت اشیاء در زندگی روزمره

    جادوی اینترنت اشیاء در زندگی روزمره

    اینترنت اشیا اشاره به اتصال بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون دارد که باعث می شود تا محیط پیرامون بشر به چیزی شبیه آنچه در فیلم ها و داستان های تخیلی وجود دارد، نزدیک شود. به گزارش آرمان اقتصادی، اینترنت اشیا موضوعی است که این روزها بارها شنیده می شود…

    متن کامل خبر