اصحاب رسانه

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2789660-390x220 رسانه ها وحدت و امید را گسترش دهند

    رسانه ها وحدت و امید را گسترش دهند

    معاون وزیر کار با تاکید بر نقد رسانه ای به عنوان رسالت اصلی رسانه ها گفت: رسانه ها وحدت ملی و امید را در جامعه گسترش دهند. به گزارش آرمان اقتصادی، سید حمید کلانتری در نشست «رسانه، افکار عمومی و بازنمایی رویداد» که به میزبانی وزارت تعاون کار و رفاه…

    متن کامل خبر