اصطلاحات مالی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1571588_353 صورت جریان وجوه نقد چیست؟

    صورت جریان وجوه نقد چیست؟

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آرمان اقتصادی،در حسابداری مالی به یک صورت مالی که حاوی گزارش جریان نقدینگی در فعالیت‌های عملیاتی، مالی و سرمایه‌گذاری ترازنامه یک شرکت است، اطلاق می‌گردد، به عبارت دیگر صورت جریان وجوه نقد یکی از گزارش‌های مالی سه ماهه است که هر شرکت سهامی در بورس ملزم…

    متن کامل خبر