اعتماد به بانک

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 244612959628292 تضمین سپرده های ارزی موثر است

    تضمین سپرده های ارزی موثر است

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مردم با آوردن ارزهای خود در قالب سپرده‌های ارزی می‌توانند به کشور کمک کنند؛ همچنین با اعتماد به بانک و سپرده گذاری می‌توان دولت را حمایت کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تضمین سپرده های ارزی از سوی…

    متن کامل خبر