اعتیاد به فضای مجازی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1582494109_61579297-390x220 تاثیر اعتیاد به فضای مجازی بر نوجوانان

    تاثیر اعتیاد به فضای مجازی بر نوجوانان

    عکس تزئینی استنتایج یک پژوهش نشان می‌دهد بین اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر با خودتنظیمی عاطفی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد. محققان پیشنهاد می‌کنند مشاوران و روان‌شناسان بالینی مدارس به متغیرهای روانشناختی از جمله خودتنظیمی عاطفی به منظور پیشگیری از اعتیاد به فضای مجازی…

    متن کامل خبر
بستن